DIONICE         
GDPR         
Kontakt podaci

Alexandera von Humboldta 4
10000 Zagreb
tel: +385 (01) 6307 777
fax: +385 (01) 6152 685, 6152 686, 6152 687

 

GLAVNI DIREKTOR:

Davor Paradžik, dipl.ing.građ.

tel: +385 (01) 6152 670
e-mail:
ured.gd@elektroprojekt.hr

POMOĆNIK GLAVNOG DIREKTORA
ZA KOMERCIJALNO-FINANCIJSKE POSLOVE:
Sandra Lihtar, dipl.iur.
tel:
+385 (01) 6152 693
e-mail: sandra.lihtar@elektroprojekt.hrDIREKTOR ELEKTRO-TELEKOMUNIKACIJSKOG BIROA:
Ivan Galić, dipl.ing.el.
tel:
+385 (01) 6152 690
e-mail: ivan.galic@elektroprojekt.hr
DIREKTOR GRAĐEVINSKO-ARHITEKTONSKOG BIROA:
Krešimir Kuštrak, mag.ing.aedif.
tel:
+385 (01) 6152 691
e-mail:kresimir.kustrak@elektroprojekt.hr


DIREKTOR INTER BIROA:
Sandra Lihtar, dipl.iur.

tel: +385 (01) 6152 693
e-mail: sandra.lihtar@elektroprojekt.hr

DIREKTOR STROJARSKO-TEHNOLOŠKOG BIROA:
Davor Saucha, dipl.ing.stroj.
tel:
+385 (01) 6152 673
e-mail: davor.saucha@elektroprojekt.hr


VODITELJ KOMERCIJALNO-FINANCIJSKE SLUŽBE:
Jadranka Starman, dipl.oec.

tel: +385 (01) 6152 672
e-mail: jadranka.starman@elektroprojekt.hr

VODITELJ SLUŽBE OPĆIH POSLOVA:
Sandra Lihtar, dipl.iur.

tel: +385 (01) 6152 694
e-mail: sandra.lihtar@elektroprojekt.hr


 

VODITELJ SLUŽBE OSIGURAVANJA KVALITETE:
Karmen Tonković-Bišćan, dipl.ing.arh.

tel: +385 (01) 6307 734
e-mail: karmen.tonkovic-biscan@elektroprojekt.hr

VODITELJ SLUŽBE RAZVITKA I PROMIDŽBE:
Domagoj Poljak, dipl.inf

tel: +385 (01) 6307 973
e-mail: domagoj.poljak@elektroprojekt.hrPREDSJEDNIK STRUČNOG VIJEĆA:
Željko Pavlin, dipl.ing.građ.

tel: +385 (01) 6307 748
e-mail: zeljko.pavlin@elektroprojekt.hr
PREDSTAVNIK UPRAVE ZA SUSTAV UPRAVLJANJA:
Domagoj Poljak, dipl.inf.

tel: +385 (01) 6307 973
e-mail: domagoj.poljak@elektroprojekt.hr


 

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA:

e-mail: szop@elektroprojekt.hr

 


 
Alexandera von Humboldta 4
HR-10000 Zagreb
telefon: +385 (01) 6307 777
telefax: +385 (01) 6152 685
e-mail: ured.gd@elektroprojekt.hr
 
      na vrh stranice    na pońćetnu stranicu