DIONICE         
GDPR         
Kratka povijest

Mala grupa inženjera, projektanata hidroelektrana i njihovih suradnika okupila se 1945. godine poduzeću za projektiranje i građenje hidroelektrana "Hidroelektra" da nastavi započeti rad na projektiranju HE Vinodol (kasnije Nikola Tesla). Ta grupa, koja je postala jezgra današnjeg Elektroprojekta, okupljala je tijekom godina nove stručnjake i prerasla u moderno projektantsko poduzeće.

Po osnivanju Inženjerskog projektnog zavoda 15. siječnja 1948. godine spomenuta mu se grupa od 16 projektanata pridružuje. Odvaja se od Inženjerskog projektnog zavoda 1. travnja 1949. godine i počinje samostalno djelovati pod nazivom Hidroelektroprojekt. Ovaj datum držimo danom službenog osnivanja poduzeća, budući da je tada prvi namještenik upisan u matičnu knjigu poduzeća. Novonastalo poduzeće mijenja 6. veljače 1952. godine naziv u Elektroprojekt - poduzeće za projektiranje elektroenergetskih postrojenja, Zagreb.

Sredinom 1951. godine djelatnost poduzeća se proširuje, a njegov kadrovski potencijal bitno jača, posebno dolaskom projektantskih grupa iz Termoelektroprojekta i Trafostanica. To je uvjetovalo podjelu poduzeća na odjele za hidroelektrane, termoelektrane i trafostanice. Od 28. siječnja 1955. godine poduzeće je registrirano za vanjskotrgovačke poslove izvođenja radova u inozemstvu. U 1957. godini poduzeće proširuje svoju djelatnost na sve vrste vodograđevina i na studije iskorištenja nuklearne termoenergije. Ovim djelatnostima poduzeće se bavi i danas. Prema strukovnom djelovanju poduzeće je već tada bilo organizirano u četiri tehnička biroa. Već krajem 1955. godine zapošljava 154 zaposlenika.

U zemljama u razvoju Elektroprojekt je radio konzultantske poslove na velikim višenamjenskim projektima, kojima su bila obuhvaćena područja od više stotina tisuća hektara. Bili su to projekti uređenja čitavih pokrajina, koji su obuhvaćali navodnjavanje, odvodnju, brane, hidroelektrane, retencije, akumulacije, crpne stanice, snabdijevanje vodom, zaštitu voda i tla, izgradnju i uređenje naselja, agroindustrijski kompleks itd. Osim inozemnih poslova u zemljama u razvoju posebno ističemo rad na elektrani New Martinsville u SAD-u, te dizelske elektrane u Egiptu i Grčkoj.

U Hrvatskoj su praktički sve hidroelektrane s pripadajućim akumulacijama, branama, tunelima i strojarnicama izgrađene po Elektroprojektovim projektima. Ista je situacija s termoelektranama, toplanama, velikim trafostanicama i rasklopištima, vrelovodnim mrežama i toplinskim stanicama. U području telekomunikacija zapaženi smo u planiranju i razvoju javnih sustava, kao i sustava u tehnološkim i poslovnim sredinama nužnih za uspješno upravljanje i rukovođenje.

Veliki tehnološki iskorak Elektroprojekt je postigao sudjelovanjem u izgradnji nuklearne elektrane Krško, kao i na poslovima u eksploataciji elektrane. Iskustva stečena na NE Krško korištena su u pripremnim radovima za izgradnju NE Vir i NE Prevlaka.

Već od svojih početaka Elektroprojekt posvećuje posebnu pozornost očuvanju okoliša, razvoju alternativnih izvora energije kao i štednji energije. Zajedno sa stručnjacima izvan Elektroprojekta organizirali smo stručne timove koji su izradili niz kvalitetnih procjena i studija utjecaja na okoliš, te studija gospodarenja otpadom. Na temelju njih smo, prvi u Hrvatskoj, izradili više projekata konkretnih lokacija velikih odlagališta otpada.

Tijekom Domovinskog rata, od 1991. do 1995. godine Elektroprojekt je dao svoj doprinos u zaštiti i obnovi javnih, elektroprivrednih, vodoprivrednih, industrijskih i drugih objekata. Od većih objekata projektirali smo i sudjelovali u obnovi ratom oštećene brane Peruća, u izgradnji dizelske elektrane Dujmovača, obnovi TE Osijek, TE Sisak, HE Senj itd. U tom je periodu Elektroprojekt doživio posljednju veliku organizacijsku promjenu. Prelaskom na tržišno gospodarstvo Elektroprojekt je iz društvenog poduzeća uspješno pretvoren u trgovačko društvo, a 12. listopada 1992. godine registriran je kao dioničko društvo u kojem su većinski vlasnici njegovi današnji i bivši zaposlenici.

Elektroprojekt je 13. veljače 1996. godine osnovao tvrtku Nukel sa sjedištem u Sloveniji. Tvrtka je potpuno u vlasništvu Elektroprojekta, a pretežno obavlja poslove za potrebe NE Krško.

Čitav Elektroprojekt je od 22. veljače 1999. godine smješten u vlastitoj novoj zgradi u ulici Alexandera von Humboldta 4, što nam je zahvaljujući najmodernijim rješenjima omogućilo efikasnije i racionalnije poslovanje, Danas zapošljavamo 105 zaposlenika, od kojih su 80% osobe s tehničkom naobrazbom raspoređene u četiri tehnička biroa. Ostalo su zaposlenici različite stručne naobrazbe zaposleni u službama koje daju podršku tehničkim biroima. 
Alexandera von Humboldta 4
HR-10000 Zagreb
telefon: +385 (01) 6307 777
telefax: +385 (01) 6152 685
e-mail: ured.gd@elektroprojekt.hr
 
      na vrh stranice    na početnu stranicu