DIONICE         
GDPR         
Novosti

Imenovanje direktora 2018.g.
 

Financijska izvješća za 2012. godinu
Financijska izvješća za 2013. godinu
Financijska izvješća za 2014. godinu
Financijska izvješća za 2015. godinu
Financijska izvješča za 2016. godinu
Financijska izvješća za 2017. godinu
Financijska izvješća za 2018. godinu 

Sazivanje skupštine 2012.g.

Odluka o uporabi dobiti financijske 2011. - ispravak

Sazivanje skupštine 2013.g.

Sazivanje skupštine 2014.g.
Sazivanje izvanredne skupštine 2014.g.

Sazivanje skupštine 2015.g.

Sazivanje skupštine 2016.g.
HANFA obavijest povlačenje dionica
Odluke skupštine 2016.g.

Sazivanje skupštine 2017.g.
Odluke skupštine 2017.g.

Sazivanje skupštine 2018.g.

Sazivanje skupštine - 12.7.2018. - NOVO
Dnevni red 30. Sjednice Glavne skupštine Elektroprojekta d.d. - NOVO
Odluke skupštine 2018.g. - NOVO


Iznos pravične naknade
Informacija o povlačenju dionica

Poziv na sklapanje ugovora o otkupu dionica

 

Odluke skupštine 2012.g.
Odluke skupštine 2013.g.
Odluke izvanredne skupštine 2014.g.
Odluke izvanredne skupštine II 2014.g.
Odluke glavne skupštine 2014.g.
Odluke skupštine 2015.g.


Priopćenje o stjecanju vlastitih dionica

Obavijest o pokretanju postupka raspolaganja vlastitim dionicama
Obavijest o otpuštanju dionica
Obavijest o upisu u sudski registar Odluke o povlačenju dionica
Obavijest o pokretanju postupka raspolaganja vlastitim dionicama
Priopćenje o stjecanju vlastitih dionica


Obavijest o isplati dividende 7.8.2017.
Obavijest SKDD 7.8.2017.

Obavijest o isplati dividende 31.08.2018. - NOVO


Kodeks korporativnog upravljanja


  
Alexandera von Humboldta 4
HR-10000 Zagreb
telefon: +385 (01) 6307 777
telefax: +385 (01) 6152 685
e-mail: ured.gd@elektroprojekt.hr
 
      na vrh stranice    na početnu stranicu