Građevinsko-arhitektonski biro
Strojarsko-tehnološki biro
Elektro-telekomunikacijski biro
Inter biro
DIONICE         
GDPR         
Strojarsko-tehnološki biro

Alexandera von Humboldta 4
tel: +385 (01) 6152 692
fax: +385 (01) 6152 685
e-mail: st-biro@elektroprojekt.hr
 

Osnovnu poslovnu orijentaciju strojarsko-tehnološkog biroa čini izrada projektne dokumentacije, davanje konzultantskih usluga te obavljanje inženjering poslova prilikom izgradnje energetskih objekata, a posebno termoenergetskih objekata. U birou su zaposleni inženjeri i tehničari. Približno polovica od njih su diplomirani inženjeri, a nekolicina među njima su magistri znanosti.

Zbog trajne potrebe za pružanjem konzultantskih i projektantskih usluga u NE Krško grupa zaposlenika biroa izdvojena je u posebnu kćerinsku tvrtku NUKEL sa sjedištem u Sloveniji. Na poslovima u elektrani ekipe stručnjaka iz Elektroprojekta stalno rade od puštanja u pogon 1981. godine do danas. One rade od poslova projektiranja do nadzora za potrebe održavanja, modifikacija i dogradnji raznih sustava elektrane. 

Stručnjaci biroa sudjelovali su u izgradnji svih termoelektrana u Hrvatskoj, a njihove reference proizlaze iz projektiranja i davanja konzultantskih usluga pri izgradnji 27 termoelektrana ukupne snage 8000 MW, od čega 17 u Hrvatskoj, a 10 u inozemstvu (Bosna i Hercegovina, Kosovo, Makedonija, Grčka i drugdje).

Stručnjaci biroa sudjelovali su na poslovima pripreme izgradnje (NE Prevlaka, NE Vir) te izgradnje nukleranih elektrana (NE Krško) i to u izradi programa prethodnih radova, studija, preliminarnog idejnog projekta, preliminarnog investicijskog programa, ponudbene dokumentacije, evaluaciji ponuda, nostrifikaciji inozemne dokumentacije, glavnog projekta i projekta izvedenog stanja.

Uz iskustvo u projektiranju tipičnih elektro-energetskih blokova, projektiranjem 11 termoelektrana- toplana stečeno je zavidno iskustvo i na tom području. Ovaj je biro vodio projektiranje mnogih magistralnih parovoda i vrelovoda, vrelovodnih mreža i toplinskih stanica.

Elektroprojekt u ovom birou ima značajna iskustava u izradi projektne dokumentacije, od idejnog rješenja do projekta izvedenog stanja, kao i u nadzoru nad izgradnjom kombiniranih procesa (plinske turbine i kotlovi na otpadnu toplinu).
Osim na području projektiranja energetskih objekata elektroprivrede posjedujemo veliko iskustvo u projektiranju i konzultantskim poslovima izgradnje industrijskih  energana i postrojenja stečeno u obavljanju navedenih poslova na 21 objektu tog tipa.

Na području industrijske energetike izrađen je niz projekata štednje toplinske energije (povratno korištenje topline za grijanje i ventilaciju hala, korištenje otpadne topline od hlađenja kondenzatora za poljoprivrednu proizvodnju u staklenicima, optimiranje proizvodnje električne energije u energanama itd.).

Posebnu važnost biro posvećuje postrojenjima za zaštitu okoliša, te obradu i odlaganje otpada u termoelektranama kao i postupanju s komunalnim i industrijskim otpadom i njegovu spaljivanju. Pripremaju se idejni projekti postrojenja za odsumporavanje dimnih plinova i uređaja za obradu otpadnih voda te elaborati o izboru pogodnih makro-lokacija za odlaganje nisko i srednje radioaktivnog otpada.

ORGANIZACIJSKA SHEMA

Klikni na veću sliku 
Alexandera von Humboldta 4
HR-10000 Zagreb
telefon: +385 (01) 6307 777
telefax: +385 (01) 6152 685
e-mail: ured.gd@elektroprojekt.hr
 
      na vrh stranice    na početnu stranicu