Novosti

Imenovanje glavnog direktora 2015.g.
 

Financijska izvješća za 2009. godinu

Financijska izvješća za 2010. godinu

Financijska izvješća za 2011. godinu
Financijska izvješća za 2012. godinu
Financijska izvješća za 2013. godinu
Financijska izvješća za 2014. godinu
Financijska izvješća za 2015. godinu
Financijska izvješča za 2016. godinu

 

Sazivanje skupštine 2010.g.

Sazivanje skupštine 2011.g.

Sazivanje skupštine 2012.g.

Odluka o uporabi dobiti financijske 2011. - ispravak

Sazivanje skupštine 2013.g.

Sazivanje skupštine 2014.g.
Sazivanje izvanredne skupštine 2014.g.

Sazivanje skupštine 2015.g.

Sazivanje skupštine 2016.g.
HANFA obavijest povlačenje dionica
Odluke skupštine 2016.g.

Iznos pravične naknade
Informacija o povlačenju dionica

Poziv na sklapanje ugovora o otkupu dionica - NOVO

Prijava i glasački listić za skupštinu

 

Odluke skupštine 2011.g.
Odluke skupštine 2012.g.

Odluke skupštine 2013.g.
Odluke izvanredne skupštine 2014.g.
Odluke izvanredne skupštine II 2014.g.
Odluke glavne skupštine 2014.g.
Odluke skupštine 2015.g.


Priopćenje o stjecanju vlastitih dionica

Obavijest o pokretanju postupka raspolaganja vlastitim dionicama
Obavijest o otpuštanju dionica
Obavijest o upisu u sudski registar Odluke o povlačenju dionica


Kodeks korporativnog upravljanja

Obavijest o isplati dividende

Obavijest o isplati dividende za poslovnu 2010.g.
Obavijest o isplati dividende za poslovnu 2011.g.
 

SKDD-Zahtjev za upis podataka o žiro računu

Obavijest-obaveza isplate dividende na žiro račun

Imenovanje uprave 2010.g. 
Alexandera von Humboldta 4
HR-10000 Zagreb
telefon: +385 (01) 6307 777
telefax: +385 (01) 6152 685
e-mail: ured.gd@elektroprojekt.hr
 
      na vrh stranice    na početnu stranicu